Retour policy




Identiteit van de ondernemer

 • Euromax bvba
          handelend onder de naam/namen: Beautytools
 • Vestigings- & bezoekadres:
          Kouter 102
          2811 Leest
 • Telefoonnummer België: 015 71 57 88
 • Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen per week
 • E-mail: info@beautytools.be
 • Btw-identificatienummer België: BE0833371441

 

Retour

 • Onze tevredenheidsgarantie is 60 dagen geldig. Binnen de 14 dagen, te tellen vanaf het ontvang van de bestelling, is een tegoedbon / terugbetaling, keuze te bezien door Beautytools, mogelijk.
 • Om in aanmerking te komen voor een tegoedbon / terugbetaling, mogen er geen gebruikssporen aanwezig zijn op het product. Bij enige twijfel kan een tegoedbon / terugbetaling geweigerd worden door Beautytools.
 • Het artikel moet in dezelfde staat verkeren zoals deze ontvangen werd door de klant.
 • Het artikel moet zich bevinden in de originele verpakking.
 • Indien het artikel is aangekocht met een afprijzing, komt deze enkel in aanmerking voor een tegoedbon / terugbetaling met een waarde van de daarvoor betaalde prijs.
 • Op de doos is duidelijk aan gegeven wie de afzender is, zodat wij kunnen achterhalen van wie de retourzending komt.
 • Alle kosten verbonden aan het terugbezorgen van het artikel aan Beautytools moeten door de klant betaald worden.
 • Indien het artikel niet voldoet aan 1 of meerdere van de hierboven vermelde voorwaarden kan de retour afgewezen worden. Te bepalen door Beautytools.
 • Nadat het producten goed ontvangen is door Beautytools, wordt er een algemene controle uitgevoerd. Indien aan alle op deze pagina vermelde voorwaarden is voldaan, wordt er een tarugbetaling uitgevoerd binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het artikel.
 • Indien het product beschadigd aan ons teruggezonden wordt, kunnen wij hiervoor kosten in rekening brengen. Deze kosten worden bepaald door Beautytools.
 • De verzendkosten aangerekend door Beautytools bij het afrekenen, worden niet terugbetaald. Je ontvangt het retourbedrag op de rekening of in het betaalmiddel waarmee betaald is.

  Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate dat het nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in punt 1
  3. Voor het retour kan je gebruik maken van ons formulier, te verkrijgen indien je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of via e-mail) op de hoogte stelt van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping, deze vind je hier.

   

  ______________________________________________________________________________________________________